JUDETUL TULCEA

PRIMARIA COMUNEI BESTEPE

Biroul de urbanism

 

      In temeiul art. 25 al Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului,aprobat prin HCL  nr.15 din 29 .02.2012, publicul poate sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind documentele complete ale propunerilor PUZ la sediul Primariei comunei Bestepe, in intervalul orar destinat preluarii documentelor.

 

Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este d-na Grigoras Gherghina - Compartimentul Urbanism, telefon 0240/545334 e-mail:         primaria.bestepe@yahoo.com.

 

Propunerile PUZ le gasiti la rubrica ANUNȚURI subrubrica URBANISM - ANUNTURI in acest site.