COMUNICATE - ANUNTURI - LICITATII

                                                        ANUNŢ PUBLIC

         PRIVIND DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE COMUNĂ BEŞTEPE, titular al proiectului” EXTINDERE SURSA DE APĂ ÎN COMUNĂ BEŞTEPE, JUDEŢUL TULCEA”, cu amplasamentul propus în localitatea Beştepe, anunţa publicul interesat, asupra luării deciziei Etapei de încadrare de către APM Tulcea în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul” EXTINDERE SURSA DE APĂ ÎN COMUNĂ BEŞTEPE, JUDETULTULCEA”, propus a fi amplasat în comună Beştepe, judeţul Tulcea. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Tulcea, str.14 Noiembrie, nr.5, de luni până joi, între orele 08.00-16.30 şi vineri între orele 08.00-14.00, precum şi următoarea adresa de internet: http//apmtl. Anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ 

 publicat azi 09.06.2017                                             
                                                            
                                                       ANUNȚ
                     Privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

COMUNA BEŞTEPE, cu domiciliul în localitatea Beştepe, comună Beştepe, judeţul Tulcea, strada Tulcei nr.76, anunţa publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul” EXTINDERE SURSA DE APĂ ÎN COMUNĂ BEŞTEPE, JUDEŢUL TULCEA”, propus a fi amplasat în com Beştepe, judeţul Tulcea.
Informaţiile cu privire la proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Tulcea, str.14 Noiembrie, nr.5, de luni până joi, între orele 08.00-16.30 şi vineri între orele 08.00-14.00 şi la sediul titularului COMUNĂ BEŞTEPE, loc Beştepe, str Tulcei nr.76, jud. Tulcea
Observaţiile publicului, se primesc zilnic la sediul Agenţiei de Protecţie a Mediului Tulcea str.14 Noiembrie nr.5.


                                               postat astăzi 3 MAI 2017

 

                                                             ANUNȚURI
Consiliul Local al Comunei Bestepe, organizează, in perioada 05 - 07 aprilie 2017, concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuţie vacante din cadrul Serviciului de Asistenta Sociala de asistent medical comunitar. Mai multe aici...

                                               postat astazi 16.03.2017

 

 

                                                           

BIROUL URBANISM - ANUNTURI
PUBLICATII CASATORII

ANUNTURI - VÂNZĂRI TERENURI