JUDETUL TULCEA

PRIMARIA COMUNEI BESTEPE

Biroul de urbanism

ANUNȚ PUBLIC

                           Anunț public privind decizia etapei de īncadrare

COMUNA BEȘTEPE titular al proiectului ”REABILITARE SISTEM DE ILUMINAT PUBLIC, COMUNA BEȘTEPE” anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de īncadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Tulcea īn cadrul procedurii de evaluare adecvată, pentru proiectul ”REABILITARE SISTEM DE ILUMINAT PUBLIC, COMUNA BEȘTEPE”, propus a se realiza īn intravilan com. Beștepe, satele Beștepe, Băltenii de Sus și Băltenii de Jos, jud. Tulcea.
Proiectul deciziei de īncadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Tulcea din strada 14 Noiembrie, nr.5
Municipiul Tulcea, īn zilele de luni pānă joi intre orele 08,00-16,30 și vineri intre
orele 08.00-14.00, precum și la urmatoarea adresă de internet http://apmtl.anpm.ro reglementări-acte de reglementare.
Publicul interesat poate īnainta comentarii/observații la proiectul deciziei de īncadrare in termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț.

Publicat azi 13.09.2018

   

   ANUNȚ

 privind decizia etapei de īncadrare comuna BEŞTEPE, titular al proiectului” EXTINDERE ALIMENTARE CU APĂ ĪN LOCALITATEA BĂLTENII DE SUS, COMUNA BEȘTEPE, JUD TULCEA”, anunţa publicul interesat asupra luării deciziei etapei de īncadrare de către APM Tulcea īn cadrul procedurii de evaluare impactului asupra mediului pentru proiectul: EXTINDERE ALIMENTARE CU APA ĪN LOCALITATEA BĂLTENII DE SUS, COMUNĂ BEŞTEPE, JUD TULCEA propus a se realiza īn intravilanul localităţii Băltenii de Sus, T.30, P.314, str. Timpuri Noi, str. Noua Generaţie, str. Răsăritului, str. Nufărului si in extravilan: drum acces nr.3-314/1, Drum acces nr.4-314/2, T.30, P.376, jud. Tulcea Proiectul deciziei de īncadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Tulcea, str.14 Noiembrie, nr.5, de luni pānă joi, intre orele 08.00-16.30 şi vineri īntre orele 08.00-14.00 precum şi la următoare adresa de internet: http://apmtl.anpm.ro.

   Publicul interesat poate īnainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de īncadrare īn termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ

Postat astăzi 27.11.2017

ANUNȚ

Privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

 COMUNA BEŞTEPE, cu domiciliul īn localitatea Beştepe, comună Beştepe, judeţul Tulcea, strada Tulcei nr.76, anunţa publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul” EXTINDERE ALIMENTARE CU APĂ ĪN LOCALITATEA BĂLTENII DE SUS, COMUNĂ BEŞTEPE JUD TULCEA”, propus a fi amplasat īn intravilanul localităţii Băltenii de Sus, T.30, P.314, str Timpuri Noi, str. Noua Generaţie, str. Răsăritului, str. Nufărului şi īn extravilan: drum acces nr.3-314/1, Drum acces nr.4-314/2, T.30, P.376, jud Tulcea.
Informaţiile cu privire la proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Tulcea, str.14 Noiembrie, nr.5, de luni pānă joi, īntre orele 08.00-16.30 şi vineri īntre orele 08.00-14.00 şi la domiciliul titularului loc. Beştepe, str Tulcei nr.76, jud Tulcea.
Observaţiile publicului, se primesc zilnic la sediul Agenţiei de Protecţie a Mediului Tulcea str.14 Noiembrie nr.5.

POSTAT AZI 17 noiembrie 2017