Hotararile Consiliului Local Bestepe

PROIECTE DE HOTARĀRI

PROIECTE DE HOTARĀRI NEAPROBATE