judetul tulcea
consiliul local al comunei bestepe

organigrama aparatului de specialitate
al primarului

anexa nr.1 la hcl nr. 43/2.06.2016

consiliul local

primar

secretar

F.P Conducere Executie
1 1 -

COMPARTIMENT ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA AGRICULTURA, RESURSE UMANE, STARE CIVILA

Total functii
publice
Conducere Executie
6 - 6

BIROU IMPLEMENTARE PROIECTE CU FINANTARE EXTERNA

Total functii contractuale Conducere Executie
1 - 1

COMPARTIMENT BUGET FINANTE CONTABILITATE

Total functii publice Conducere Executie
4 - 4

viceprimar

COMPARTIMENT
URBANISM

Total functii
publice
Conducere Executie
1 - 1

COMPARTIMENT BUGET
FINANTE CONTABILITATE

Total
functii
contracutale
Conducere Executie
2 - 2