sigla_flag
PROGRAMUL OPERAȚIONAL PENTRU PESCUIT
Măsura 2.: Exploatarea potentialului endogen al zonei prin consolidarea competitivitatii zonelor pescaresti si prin crearea unor locuri de muncă suplimentare, în afara sectorului pescuitului.
- Rezolvarea totală sau parţială a unor probleme de infrastructură (canalizare, alimentari cu apa, drumuri şi canale secundare de acces, etc.) în comunităţile zonei FLAG (în special în zonele cu grad mare de izolare, acces dificil la servicii, patrimoniu natural şi cultural reprezentând însă un potenţial de excepţie .
„MODERNIZAREA STRAZILOR: Muncii, Frăției, Mioriței, Cooperatori, Recoltei din localitatea Beștepe,comuna Beștepe, județul Tulcea.”

Investiţia propusă  prevede asfaltarea a cinci străzi situate în intravilanul localităţii Beştepe, comuna Beştepe. În prezent, carosabilul pe străzile propuse spre asfaltare este din pământ, prezentând pe alocuri zone cu pietriș, fiind necorespunzător unui trafic în siguranţă. Pe timp de iarnă şi în perioadele ploioase, accesul autovehiculelor şi al pietonilor în zonă se desfăşoară cu mare dificultate. Prin proiect se vor moderniza prin asfaltare străzi cu o lungime totală de 1240 m, la care se adaugă amenajarea a 15 străzi laterale pe o lungime de 5 m fiecare, rezultând asfaltarea a 1660 m:
- strada Muncii – 313,84 m
- strada Frăției – 286,54 m
- strada Mioriței – 272,85 m
-strada Cooperatori – 184,03 m
-strada Recoltei – 182,74 m.
Valoarea totală estimată a proiectului: 1.703.376,16 lei
Valoarea eligibilă estimată: 1.188.666,00 lei
Valoarea neeligibilă estimată: 514.710,16 lei

Reabilitarea acestor străzi va determina îmbunătăţirea circulaţiei, creşterea calităţii serviciilor publice (salvare, pompieri) şi va facilita accesul pietonilor şi al autovehiculelor.
- creşterea eficienţei activităţilor economice prin reducerea costurilor de operare a autovehiculelor şi reducerea timpului de transport;
flaer

Pentru informații detaliate despre celelalte programe operaționale cofinanțate de Uniunea Europeană va invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro
   * Conținutul acestui material nu reprezintă ân mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.