JUDEȚUL TULCEA

PRIMĂRIA COMUNEI BEȘTEPE

Biroul de stare civila

Data oficierii căsătoriei: 30.04.2019 ora 9,30

P U B L I C A ȚI E

     Astăzi 18.04.2019, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a dlui. ŞTEFAN GIGEL, în vârstă de 42 de ani, cu domiciliul în com. Beştepe, str. Agricultori, nr. 1, judeţul Tulcea şi al d-rei. CIOC STELUŢA - GEORGIANA, în vârstă de 27 de ani, cu domiciliul în sat Visterna, nr. 150, com. Sarichioi, judeţul Tulcea
   În temeiul prevederilor art. 283 şi 285 din Legea nr. 287/2009, orice persoană poate face opunere la căsătorie dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale, ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
  Opunerea căsătoriei, se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

 

 Ofițer de stare civilă,

 PAVEL LILIANA