JUDEȚUL TULCEA

PRIMĂRIA COMUNEI BEȘTEPE

Biroul de stare civila

Data oficierii căsătoriei:  24.08.2019 ora15,30

P U B L I C A ȚI E

   

   Astăzi 13.08.2019, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a dlui. MAXIM GEORGE - IULIAN, în vârstă de 25 de ani, cu domiciliul în com. Beştepe, str. Dianei, nr. 27, judeţul Tulcea şi al d-rei. TRUŞCĂ DUMITRIŢA - RAMONA, în vârstă de 30 de ani, cu domiciliul în com. Murighiol, sat Plopu, judeţul Tulcea.
În temeiul prevederilor art. 283 şi 285 din Legea nr. 287/2009, orice persoană poate face opunere la căsătorie dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale, ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
Opunerea căsătoriei, se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării publicației

 

 Ofițer de stare civilă,

 PAVEL LILIANA