cooperare elvețiano- romaână
Programul de Cooperare Elvetiano-Roman,
Fondul Tematic "Reforme in domeniul sanatatii" - "Cresterea accesului la servicii medicale si sociale: Servicii medicale si sociale integrate la nivelul comunitatii"
În cadrul Programului de Cooperare Elvetiano-Roman, Fondul Tematic "Reforme in domeniul sanatatii" - "Cresterea accesului la servicii medicale și sociale: Servicii medicale și sociale integrate la nivelul comunitătii" au fost selectate propunerile de proiecte în funcție de necesitățile fiecărei comunități prezentate de trei comune din județul Tulcea,  Beștepe, Maliuc și  Luncavița. Clădire Centru Medico- Social
Primăria Comunei Beștepe deruleaza incepand din data de 15.03.2016 pe o perioada de doi ani proiectul „Centrul Medico - Social Beștepe” cofinanțat prin Programul de Cooperare Elvetiano-Roman în baza contractului de implementare incheiat cu Institutul Elvețian Tropical și de Sănătate Publică - Centrul de Sănătate internațională, Fundația CRED - Centrul Româno-Elvețian pentru Dezvoltarea Sistemului de Sănătate in calitate de Organism Intermediar și Ministerul Sănătății proiect cms Bestepe
Valoarea totală a proiectului este de 193.790,70 CHF, din care asistenșa nerambursabilă este de 126.881,16 CHF.
În cadrul proiectului a fost achiziționate: un autoturism Dacia Duster, echipamente IT și mobilier pentru echiparea centrului Medico - Social, au fost angajate 8 persoane îngrijitori bătrăni la domiciliu.
autoturism_dacia_duster
- Pentru a implementa proiectul și în satele aparținătoare comunei Beștepe se va achiziționa un modul de locuit ce va funcționa ca și dispensar in Bălteni de Sus, ponton de acostare, barca cu motor pentru rezolvarea problemelor medicale în localitatea Bălteni de Jos. ponton_acostare_cms