JUDETUL TULCEA

PRIMARIA COMUNEI BESTEPE

Biroul de taxe si impozite

 

    

    Cetatenii , persoane fizice si juridice care au in proprietate terenuri agricole pe raza comunei Bestepe si care nu si-au achitat taxele si impozitele  pe anii anteriori  sunt rugati sa aduca actele de proprietate , contracte de vanzare cumparare, donatie, certificate de mostenitor sau alte documente cu care se face dovada pentru suprafetele pe care le detin.  In cazul in care nu pot veni la Primarie sa trimita copii scanate ale acestor acte la adresa de mail primaria.bestepe@yahoo.com sau prin fax la numarul 0240545334.

TAXE ȘI IMPOZITE 2019

ZONARE

 

HOTARAREA NR. 70 - Privind indexarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si a altor taxe asimilate acestora, pe anul fiscal 2019, cu rata inflatiei de 1,3%